Full width home advertisement

Post Page Advertisement [Top]

Latest News

नैसर्गिक संसाधने त्यांचे व्यवस्थापन व संवर्धन

नैसर्गिक संसाधने त्यांचे व्यवस्थापन व संवर्धन-प्रा.एम.एन.देशमुख, देवळा , नाशिक नैसर्गिक संसाधने त्यांचे व्यवस्थापन व संवर्धन-प्रा.एम.एन.दे...
Read More

पर्जन्य जलसंचय आणि त्याचे फायदे - पर्यावरण शिक्षण प्रकल्प

पर्जन्य जलसंचय आणि त्याचे फायदे-प्रा.एम.एन.देशमुख, देवळा , नाशिक पर्जन्य जलसंचय आणि त्याचे फायदे - पर्यावरण शिक्षण प्रकल्प
Read More

अरण्याचा पर्यावरणीय अभ्यास - पर्यावरण शिक्षण प्रकल्प

अरण्याचा पर्यावरणीय अभ्यास - पर्यावरण शिक्षण प्रकल्प - प्रा.एम.एन.देशमुख, देवळा, नाशिक अरण्याचा पर्यावरणीय अभ्यास - पर्यावरण शिक्षण प्रकल्प
Read More

हरीतलेखा परीक्षणाचे आजच्या काळातील अनन्य साधारण महत्व

हरीतलेखा परीक्षणाचे आजच्या काळातील अनन्य साधारण महत्व - प्रा.एम.एन.देशमुख,देवळा,नाशिक हरीतलेखा परीक्षणाचे आजच्या काळातील अनन्य साधारण महत्व
Read More

महाराष्ट्रावर परिणाम करणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती

महाराष्ट्रावर परिणाम करणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती - प्रा. एम.एन.देशमुख, देवळा, नाशिक महाराष्ट्रावर परिणाम करणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती
Read More

ध्वनी प्रदूषणाचा अभ्यास करून त्याचे घातक परिणाम समजून घेणे - प्रा.एम.एन.देशमुख , देवळा , नाशिक

ध्वनी प्रदूषणाचा अभ्यास करून त्याचे घातक परिणाम समजून घेणे ध्वनी प्रदूषणाचा अभ्यास करून त्याचे घातक परिणाम समजून घेणे
Read More

जलप्रदूषण समस्येचे गांभीर्य अभ्यासणे व जलसुरक्षा - प्रा. एन.एम.देशमुख , देवळा , नाशिक

जलप्रदूषण समस्येचे गांभीर्य अभ्यासणे व जलसुरक्षा जलप्रदूषण समस्येचे गांभीर्य अभ्यासणे व जलसुरक्षा >
Read More

पाण्याचे स्थानिक स्रोत, प्रदूषणाची कारणे व प्रतिबंधात्मक उपाय - प्रा.एम.एन .देशमुख, देवळा नाशिक

Environment Education Project पाण्याचे स्थानिक स्रोत, प्रदूषणाची कारणे व प्रतिबंधात्मक उपाय पाण्याचे स्थानिक स्रोत, प्रदूषणाची कारणे व प्र...
Read More

Bottom Ad [Post Page]